Mana, Apoštolská církev

O Nás

Milí přátelé,
vítáme Vás na našich stránkách. Srdečně Vás zveme k návštěvě našich aktivit. Snažíme se, aby naše setkání byla přínosná pro kohokoliv, v kterémkoliv úseku jejich životní cesty a proto jsme zvolili cestu vytváření přátelského prostředí pro lidi věřící, nevěřící nebo lidi hledající smysl života. Ať jste tedy na své životní pouti kdekoli, jste u nás vítáni!

Kéž je Vám návštěva u nás přínosem a novou inspirací pro osobní život.

Naše historie

Misijní stanice Strakonice byla založena Apoštolskou církví Praha v roce 2005. V České republice je Apoštolská církev řádně registrovanou křesťanskou církví evangelikálního směru. Zaregistrována je od roku 1989, ale již existovala po desetiletí a pracovala v ilegalitě během komunistického režimu. Nepovažujeme se za jedinou správnou církev, ale za jedno z mnoha společenství, které se snaží srozumitelným způsobem přiblížit Boha lidem kolem nás.

Naše vize

Naším cílem je srozumitelnou formou předávat křesťanství a přiblížit Boha i těm, kteří ho dosud nehledali. Chceme prezentovat víru a křesťanské hodnoty. Bůh rozumí dnešní době a i dnes je možné spolehnout se na Boží pomoc a ochranu. V našem společenství se vzájemně povzbuzujeme ve víře a snažíme se rozvíjet schopnosti každého jednotlivce. Chceme zviditelnit důležitost zdravé rodiny a jejího vlivu na společnost.

CBH Praha, KÁZÁNÍ VIDEO

Pozvánka

Zveme Vás